Egalizarea șanselor de succes în viața pentru elevii din invatamantul preuniversitar printr-o educație digitală de calitate – Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061

Egalizarea șanselor de reușită în viață ale elevilor din învățământul primar și gimnazial prin dezvoltarea aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștintelor dobândite în școală

Grupul țintă

  • profesori și elevii din învățământul de masă preuniversitar și din învățământul special din România, Cehia și Finlanda
  • profesori/inspectori din învățământul de masă primar și secundar (limba română, biologie, fizică, chimie, engleză) și din învățământul special
  • elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, din învățământul de masă și din învățământul special

Obiective

  • Dezvoltarea aptitudinilor de aplicare și interpretare a cunoștințelor dobândite în școală prin dezvoltarea unei platforme e-learning cu fișe de evaluare și autoevaluare, elaborate conform testelor PISA pentru clasele  a II-a, a IV-a și a VI-a din învățământul de masa și special
  • Dezvoltarea competențelor de literație prin elaborarea unor instrumente de receptare pluri- / inter- și transdisciplinară a textului literar și nonliterar – resursă deschisă pentru cadre didactice de diferite discipline și elevi
  • Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de evaluare a aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștințelor elevilor prin realizarea unui Ghid de metode de evaluare