Stadiul proiectului 100%

Quality Education for a Safer Future of the Hearing Impaired Students, for Equal Job Opportunities on the European Market
Ready for the Future 2017-1-RO01 –KA101 -036577, 2017 – 2019

PARTENERI

SPECIAL HIGH-SCHOOL FOR DEAF-MUTE CHILDREN – SSUDUS PROF.DR.ST.BELINOV, Plovdiv, Bulgaria

ASSOCIATION FOR CAREER DEVELOPMENT AND TRAINING, Plovdiv, Bulgaria

Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, Barcellona Pozzo di Gotto, Italia

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L., Arcos de Valdevez, Portugalia

 

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului  îl reprezintă  dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din școala noastră în domeniul educației pentru a inova și îmbunătăți calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, astfel încât să putem oferi activități și programe educaționale corespunzătoare nevoilor tinerilor cu deficiențe de auz, conform politicilor educaționale ale UE,  în vederea creșterii șanselor de angajare pe piața europeană a muncii.

Obiective specifice:

  • 4 membri ai echipei manageriale achiziționează competențe de management școlar în domeniul vocațional în vederea armonizării  activităților manageriale cu cele din școli europene cu vechime în acest domeniu
  • 16 cadre didactice se familiarizează cu seturi de metode și mijloace alternative, strategii și instrumente specifice disciplinelor cu caracter practic-aplicativ în concordanță cu particularitățile psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz și cu cerințele pieței muncii
  • 16 cadre didactice își dezvoltă competențele necesare organizării, derulării, monitorizării activităților de formare profesională a elevilor  pentru o mai bună orientare școlară și profesională a elevilor
  • 14 cadre didactice  și 2 instructori de educație extracurriculară  își îmbunătățesc competențele artistice, vocaționale, antreprenoriale și în domeniul  IT  pentru realizarea activităților curriculare și extracurriculare adecvate nevoilor elevilor deficienți de auz
  • 16 cadre didactice își dezvoltă abilități în vederea elaborării unei noi discipline opționale Educație antreprenorială  care să contribuie la sporirea calității și atractivității ofertei educaționale a școlii noastre

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă este format din 20 de persoane:

4 prof.  membri din conducerea școlii (CA, CEAC)

8 prof. de psihopedagogie specială/alte specialități

6 prof. educatori

2 instructori de educație extracurriculară din școală (2 participanți – cadre didactice deficiente de auz).

REZULTATE

  • creșterea nr. de părinți implicați activ în educația copiilor  prin participarea la  workshop-uri  în care se va prezenta proiectul  și rezultatele acestuia și modul în care aceștia pot deveni parteneri în procesul de recuperare/inserție socio-profesională
  • îmbogățirea curriculumului  prin realizarea unui opțional atractiv transdisciplinar  Educație  antreprenorială
  • înființarea în cadrul școlii coordonatoare a unui Centru de documentare și de resurse pentru părinți, profesori care lucrează cu elevi cu CES sau în învățământul de masă în a căror activitate educația formală se îmbină cu cea nonformală și informală
  • pe termen lung va crește cu min 20% nr de elevi inscriși in școală (datorită ofertei educationale) și cu 10% al absolvenților deficienți de auz care se vor angaja pe piața munci (datorită competențelor vocaționale dobândite)
  • Toți participanții se vor dezvolta pe plan profesional.