Be CyberWise!

 

OptEd

Acreditare Erasmus + 2021 – 2027 Educație școlară

Acreditare Erasmus + VET

 

 

 

Acreditare Erasmus+ Educație școlară 2021 – 2027

 

 

 

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – GIFTED (FOR) YOU – 2014-1-RO01-KA201-002957

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” – București, România, în parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, RODAX Management SRL– ROMÂNIA, Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – POLONIA, Special High-school For Deaf-mute Children – BULGARIA si  University Of Plovdiv – BULGARIA a demarat proiectul European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – Gifted (for) you.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS +, Acţiunea KA2, Cooperation and Innovation for Good Practices

Scopul proiectului este introducerea  in actul didactic de metode si strategii inovative si interactive in vederea stimularii creativitatii si folosirii potentialului maxim al copilului in vederea cresterii performantei si a eficientei didactice.

Scopul proiectului este:Introducerea  in actul didactic de metode si strategii inovative si interactive in vederea stimularii creativitatii si folosirii potentialului maxim al copilului in vederea cresterii performantei si a eficientei didactice.

Obiectivele proiectului sunt:

· Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi

· Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”

· Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă.

Durata proiectului este de 24 de luni.

Obiective:

 1. Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copiii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi;
 2. Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”;
 3. Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă;
 4. Construcţia şi implementarea unui centru pilot de testare online prin intermediul unei platforme, pentru a creşte gradul de utilizare al tehnologiilor ȋn problematica cerinţelor educative speciale şi pentru valorificarea potenţialului ȋnalt al copiilor ce vor fi testaţi prin intermediul acestui instrument.

Rezultate:  1 pagină pe platforma facebook  1 film de prezentare  9 expoziţii fotovoice  2 reprezentaţii ȋn beneficiul copiilor cu abilităţi ȋnalte  1 eveniment de fundraising  Cursuri de formare ȋn “Gifted education”  4 module educaționale on-line  Înregistrare cursuri pentru acreditare  Aplicaţii pentru tablete şi smartphone pentru nevăzători, hipoacuzici, asperger şi copii fără deficienţe  Testarea copiilor cu baterii patentate inter-naţional şi adaptate pentru zona on-line

Parteneri:  Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, – ROMÂNIA  RODAX Management, firmă IT – ROMÂNIA  Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – POLONIA  Special High-school for Deaf-mute Children – BULGARIA  University of Plovdiv – BULGARIA  Centar za poticanje darovitosti djeteta, – CROAȚIA

European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – GIFTED (FOR) YOU – 2014-1-RO01-KA201-002957

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” – București, România, în parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, RODAX Management SRL– ROMÂNIA, Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – POLONIA, Special High-school For Deaf-mute Children – BULGARIA si  University Of Plovdiv – BULGARIA a demarat proiectul European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – Gifted (for) you.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS +, Acţiunea KA2, Cooperation and Innovation for Good Practices

Scopul proiectului este introducerea  in actul didactic de metode si strategii inovative si interactive in vederea stimularii creativitatii si folosirii potentialului maxim al copilului in vederea cresterii performantei si a eficientei didactice.

Scopul proiectului este:Introducerea  in actul didactic de metode si strategii inovative si interactive in vederea stimularii creativitatii si folosirii potentialului maxim al copilului in vederea cresterii performantei si a eficientei didactice.

Obiectivele proiectului sunt:

· Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi

· Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”

· Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă.

Durata proiectului este de 24 de luni.

Obiective:

 1. Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copiii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi;
 2. Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”;
 3. Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă;
 4. Construcţia şi implementarea unui centru pilot de testare online prin intermediul unei platforme, pentru a creşte gradul de utilizare al tehnologiilor ȋn problematica cerinţelor educative speciale şi pentru valorificarea potenţialului ȋnalt al copiilor ce vor fi testaţi prin intermediul acestui instrument.

Rezultate:  1 pagină pe platforma facebook  1 film de prezentare  9 expoziţii fotovoice  2 reprezentaţii ȋn beneficiul copiilor cu abilităţi ȋnalte  1 eveniment de fundraising  Cursuri de formare ȋn “Gifted education”  4 module educaționale on-line  Înregistrare cursuri pentru acreditare  Aplicaţii pentru tablete şi smartphone pentru nevăzători, hipoacuzici, asperger şi copii fără deficienţe  Testarea copiilor cu baterii patentate inter-naţional şi adaptate pentru zona on-line

Parteneri:  Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, – ROMÂNIA  RODAX Management, firmă IT – ROMÂNIA  Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – POLONIA  Special High-school for Deaf-mute Children – BULGARIA  University of Plovdiv – BULGARIA  Centar za poticanje darovitosti djeteta, – CROAȚIA

The Vocational Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for Social-Professional Insertion – GO WORK! 2018-1-RO01-KA102-047995

Parteneri:  ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS, Barcelos, PORTUGALIA  Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, ITALIA

Grupul țintă:  48 elevi cu deficiențe de auz moderate și usoare și deficiențe severe, grave și profunde, cu vârste între 15-20 ani, clasele IX-XII, nivelul special profesional, domeniul Tehnici Poligrafice, calificare Tipăritor offset;  8 cadre didactice (ingineri, maiștri, profesori care predau cultura de specialitate) de la clasele IX-XII – nivel profesional din cadrul instituției aplicante.

Obiective:  Formarea/dezvoltarea compețentelor teoretice și practice ale elevilor deficienți de auz în vederea inserției socio-profesionale pe piața internațională a muncii;  Îmbunătățirea competențelor transversale la 48 de elevi pentru respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale, deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii.

Formarea și dezvoltarea de competențe tehnice specializate pentru 8 profesori în domeniul tehnici poligrafice în vederea eficientizării procesului educativ în activitatea cu elevii din IPT special.

Rezultate:  1 glosar de termeni de specialitate  2 tutoriale privind procesul tehnologic de realizare a unui produs utilizând tehnici poligrafice  2 broșuri referitoare la IPT din Italia si Portugalia  1 ghid de bune practici privind IPT în statele UE  4 produse specifice tehnicilor poligrafice realizate de elevi în perioada stagiilor de practică  1 revista realizată de elevi de nivel profesional din școala aplicantă  4 testimoniale rezultate în urma mobilităților  1 pagina web a proiectului  1 roll-up al proiectului  300 Pliante  50 Afișe  1 conferința internațională GO WORK!  5 workshopuri (cu părinți, cadre didactice din școală, București și din țară)

                        

Quality Education for a Safer Future of the Hearing Impaired Students, for Equal Job Opportunities on the European Market – Ready for the Future 2017-1-RO01 –KA101 -036577, 2017 – 2019

PARTENERI

SPECIAL HIGH-SCHOOL FOR DEAF-MUTE CHILDREN – SSUDUS PROF.DR.ST.BELINOV, Plovdiv, Bulgaria

ASSOCIATION FOR CAREER DEVELOPMENT AND TRAINING, Plovdiv, Bulgaria

Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, Barcellona Pozzo di Gotto, Italia

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto LimaC.I.P.R.L., Arcos de Valdevez, Portugalia

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului  îl reprezintă  dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din școala noastră în domeniul educației pentru a inova și îmbunătăți calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, astfel încât să putem oferi activități și programe educaționale corespunzătoare nevoilor tinerilor cu deficiențe de auz, conform politicilor educaționale ale UE,  în vederea creșterii șanselor de angajare pe piața europeană a muncii.

Obiective specifice:

 • 4 membri ai echipei manageriale achiziționează competențe de management școlar în domeniul vocațional în vederea armonizării  activităților manageriale cu cele din școli europene cu vechime în acest domeniu
 • 16 cadre didactice se familiarizează cu seturi de metode și mijloace alternative, strategii și instrumente specifice disciplinelor cu caracter practic-aplicativ în concordanță cu particularitățile psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz și cu cerințele pieței muncii
 • 16 cadre didactice își dezvoltă competențele necesare organizării, derulării, monitorizării activităților de formare profesională a elevilor  pentru o mai bună orientare școlară și profesională a elevilor
 • 14 cadre didactice  și 2 instructori de educație extracurriculară  își îmbunătățesc competențele artistice, vocaționale, antreprenoriale și în domeniul  IT  pentru realizarea activităților curriculare și extracurriculare adecvate nevoilor elevilor deficienți de auz
 • 16 cadre didactice își dezvoltă abilități în vederea elaborării unei noi discipline opționale Educație antreprenorială  care să contribuie la sporirea calității și atractivității ofertei educaționale a școlii noastre

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă este format din 20 de persoane:

4 prof.  membri din conducerea școlii (CA, CEAC)

8 prof. de psihopedagogie specială/alte specialități

6 prof. educatori

2 instructori de educație extracurriculară din școală (2 participanți – cadre didactice deficiente de auz).

REZULTATE

 • creșterea nr. de părinți implicați activ în educația copiilor  prin participarea la  workshop-uri  în care se va prezenta proiectul  și rezultatele acestuia și modul în care aceștia pot deveni parteneri în procesul de recuperare/inserție socio-profesională
 • îmbogățirea curriculumului  prin realizarea unui opțional atractiv transdisciplinar  Educație  antreprenorială
 • înființarea în cadrul școlii coordonatoare a unui Centru de documentare și de resurse pentru părinți, profesori care lucrează cu elevi cu CES sau în învățământul de masă în a căror activitate educația formală se îmbină cu cea nonformală și informală
 • pe termen lung va crește cu min 20% nr de elevi inscriși in școală (datorită ofertei educationale) și cu 10% al absolvenților deficienți de auz care se vor angaja pe piața munci (datorită competențelor vocaționale dobândite)
 • Toți participanții se vor dezvolta pe plan profesional.

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”.  (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)

În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-si dezvolte stări afective pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze aria de preocupare, la nivelul școlii noastre ne-am propus să lărgim sfera noastră de activităţi prin proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, dar şi prin implicarea în proiecte pe plan naţional şi internațional. Ceea ce am și reușit în ultimii ani.

În cadrul programului Erasmus +:  Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differencies – EUROPE’S FRIENDS”, nr. 2017-1-RO01-KA219-037409_1, acțiunea KA2 –  Parteneriat Strategic ce s-a desfășurat din 1 septembrie 2017 până pe 31 august 2019, au fost aduși împreună 70 de elevi, dintre care 28 sunt deficienți de auz. Acești elevi învață în școli din România și Polonia, iar 30 provin din medii sociale defavorizate. În acest mod s-a încercat combaterea discriminării și segregării și a fost încurajată incluziunea socială.

Elevii deficienți de auz au o motivație scăzută în ceea ce privește învățarea limbii engleze. Cunoștințele generale cu privire la istoria, geografia, cultura, tradițiile țărilor europene sunt  limitate, programele școlare nu sunt adaptate nevoilor elevilor deficienți de auz. În ultimii ani în sistemul educațional românesc planurile cadru au suferit modificări, reducându-se numărul de ore de istorie și geografie pe care le parcurg elevii săptămânal. În educația tuturor elevilor și îndeosebi în cea a deficienților de auz educația formală trebuie îmbinată cu cea nonformală pentru a putea înțelege mesajul transmis și pentru a-și forma competențe în aceste domenii.

Utilizarea tehnologiei moderne IT este absolut necesară pentru aprofundarea cunoștintelor din diferite domenii educaționale, de aceea atât cadrele didactice cât și elevii trebuie să cunoască diferite programe de operare IT. De asemenea elevii cu CES au o stimă de sine scăzută datorită tendinței societății de a-i exclude.

Proiectul EUROPE’S FRIENDS vizează atingerea țintelor strategice comune celor 5 școli partenere din România, Grecia, Polonia, Portugalia și Turcia:

 • sistem de învățământ compatibil cu normele UE prin reconsiderarea modului de abordare a activității de către cadrele didactice
 • reducerea abandonului școlar
 • asigurarea de șanse egale privind accesul la educație a elevilor

Prioritățile orizontale care stau la baza acestui proiect, conform Programului Erasmus+ sunt:

 • îmbunătățirea competențelor de bază și transversale ale elevilor
 • dezvoltarea competențelor sociale, civice, culturale ale elevilor
 • educația formală și nonformală ca bază a învățării pe tot parcursul vieții
 • combaterea discriminării și segregării
 • incluziunea socială

Obiectivul major al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor elevilor prin îmbinarea educației formale cu cea nonformală.

Obiectivele specifice propuse sunt:

– dezvoltarea a competențelor de comunicare în limba engleza, limbaj mimico-gestual și IT atât pentru elevi cât și pentru profesori

– dezvoltarea competențelor sociale, civice, interculturale  necesare deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii

Prin acest proiect ne dorim ca persoanele cu deficiență de auz, cât și cele fără deficiență să conștientizeze importanța cunoasterii limbajului mimico-gestual în vederea unei comunicări optime, iar participanții în proiect să își însușească/ dezvolte limbajul semnelor.

Grupul țintă este format din:

 • 28 de elevi deficienti de auz din scoli din Romania, Polonia, nivel gimnazial, cu varste cuprinse intre 12-16 ani
 • 42 de elevi fara CES din scoli din Portugalia, Turcia si Grecia, nivel gimnazial, cu varste cuprinse intre 12-16 ani
 • 52 de cadre didactice care predau in cele 5 scoli partenere

În cadrul proiectului vor avea loc:

 • două întâlniri transnaționale în Portugalia, ianuarie 2018 și România, iunie 2019
 • curs IT pentru cadre didactice în Turcia, martie 2018
 • Tabăra ”Meșteșuguri tradiționale” – Polonia, în mai 2018
 • Tabăra ”Patrimoniul UNESCO”- Grecia, mai 2019

În fiecare tabără vor participa câte 7 elevi din fiecare școală care vor fi însoțiți de câte două cadre didactice.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele produse:

 • site-ul proiectului
 • 10 lectii interactive despre istoria, geografia, cultura si traditiile tarilor UE
 • 5 ghiduri despre istoria, geografia, cultura și traditiile țărilor UE, elaborate în limba națională a țărilor partenere, limba engleză și transpuse în limbaj mimico-gestual
 • 2 filme de prezentare a taberelor la care au participat elevii și activitățile derulate de aceștia împreună cu cadrele didactice

Proiectul a debutat cu competiția de alegere a logo-ului proiectului, precum și cu pagina de facebook a acestuia. Proiectul s-a finalizat cu Conferința internaționala EUROPE’S FRIENDS, care se va desfășura în România, în iunie 2019.

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differencies – EUROPE’S FRIENDS 2017 – 2019 2017-1-RO01-KA219-037409_1 Parteneri:  GYMNASIO ANOIXIS, Anoixi, Grecia  SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2, Przemysl, Polonia  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, Barcelos, Portugalia  BAKIRKÖY CUMHURIYET ORTAOKULU, Istanbul, Turcia Grupul țintă:  28 de elevi deficienţi de auz din şcolile din România şi Po-lonia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 12-16 ani  42 de elevi fără CES din şcolile din Portugalia, Turcia şi Grecia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 12-16 ani  52 de cadre didactice care predau în cele 5 şcoli partenere Obiective:

 1. Dezvoltarea competențelor elevilor prin îmbi-narea educației formale cu cea nonformală;
 2. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleza, limbaj mimico-gestual și IT atât pentru elevi cât și pentru profesori;
 3. Dezvoltarea competențelor sociale, civice, in-terculturale necesare deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii.

Fiecare copil este important! Pregătirea profesorilor pentru o educație incluzivă a copiilor cu dizabilități T-EACH! – Nr. 2019-1-RO01-KA101-062716

https://www.facebook.com/people/T-each-Erasmus/100064024057790/

 Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul educației speciale pentru a inova și îmbunătați calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea furnizării unor activități și programe educaționale corespunzătoare nevoilor tinerilor cu deficiențe de auz și tulburări din spectrul autist conform politicilor educaționale ale ue, în vederea creșterii șanselor de incluziune socială.

Grupul țintă

 • 4 profesori membri din conducerea școlii (CA, CEAC)
 • 8 profesori de psihopedagogie specială/ alte specialități, metodiști
 • 6 profesori educatori
 • 2 instructori de educație extracuriculară din școală (2 participanți sunt cadre didactice deficiente de auz)

Obiective specifice

 • 4 membri ai echipei manageriale achiziționează competențe de management școlar în domeniul educației speciale în vederea armonizării activităților manageriale cu cele din școli europene ce au vechime în acest domeniu
 • 18 profesori și 2 instructori educație extracurriculară se familiarizează cu metode și mijloace alternative, strategii și instrumente specifice elevilor cu tsa în concordanță cu particularitățile psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz cu tulburări din spectrul
 • 18 profesori și 2 instructori educație extracurriculară își dezvoltă competențele necesare organizării, derulării, monitorizării activităților instructiv-educative a elevilor cu tsa pentru facilitarea progresului acestora
 • 18 profesori și 2 instructori educație extracurriculară își vor însuși cunoștinte despre terapiile specifice copiilor cu tsa (aba,teacch, pecs, etc) în vederea sporirii calității actului educațional si sporirea atractivitații ofertei educaționale a instituției noastre

Ghid de bune practici_TEACH_

FINAL-1 prezentare T-EACH

Predarea inovativă împotriva agresiunii ITAB  Nr. 2020-1-FR01-KA229-079804_1

 Proiectul Predarea inovativă împotriva agresiunii ITAB urmărește echiparea elevilor din școlile partenere în vederea dobândirii de comportamente sociale dezirabile care să ajute mediul școlar în lupta împotriva fenomenului de bullying.

Grupul țintă

 • Proiectul se adresează tuturor elevilor în vârstă de 13-14 ani din școlile partenere.

Obiectivele proiectului

 • dobândirea unor comportamente sociale dezirabile
 • îmbunătățirea imaginii de sine a participanților
 • creșterea încrederii în forțele proprii, creșterea respectului față de sine, față de colegi și de profesori
 • îmbunătățirea relațiilor interpersonale, dezvoltarea competențelor digitale, de comunicare în limbi străine și interculturale.

Publication4

Pliant ITAB

Afis ITAB

Egalizarea șanselor de succes în viața pentru elevii din invatamantul preuniversitar printr-o educație digitală de calitate – Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061

Egalizarea șanselor de reușită în viață ale elevilor din învățământul primar și gimnazial prin dezvoltarea aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștintelor dobândite în școală

Grupul țintă

 • profesori și elevii din învățământul de masă preuniversitar și din învățământul special din România, Cehia și Finlanda
 • profesori/inspectori din învățământul de masă primar și secundar (limba română, biologie, fizică, chimie, engleză) și din învățământul special
 • elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, din învățământul de masă și din învățământul special

Obiective

 • Dezvoltarea aptitudinilor de aplicare și interpretare a cunoștințelor dobândite în școală prin dezvoltarea unei platforme e-learning cu fișe de evaluare și autoevaluare, elaborate conform testelor PISA pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a din învățământul de masa și special
 • Dezvoltarea competențelor de literație prin elaborarea unor instrumente de receptare pluri- / inter- și transdisciplinară a textului literar și nonliterar – resursă deschisă pentru cadre didactice de diferite discipline și elevi
 • Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de evaluare a aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștințelor elevilor prin realizarea unui Ghid de metode de evaluare

Bullying și cyberbullying în lumea tăcerii și nu numai Be CyberWise! – Nr.  2020-1-RO01-KA229-080106

Obiectivul general al proiectului Bullying și cyberbullying în lumea tăcerii și nu numai – Be CyberWise! constă în dezvoltarea inteligenței emoționale, astfel încât aceștia să poată învăța abilitățile de conștientizare și auto-control și să învețe empatia față de ceilalți.

Activități

Grupul țintă

 • 14 elevi cu dizabilități din școlile din România și Macedonia, nivel gimnazial (12-16 ani)
 • 70 de elevi din Turcia, Portugalia, Cehia, Slovacia, nivel gimnazial (12-16 ani)
 • 78 de cadre didactice din cele șase școli

Obiective specifice

O1– 84 de elevi își vor dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză și limbajul semnelor internaționale.

O2– 84 de elevi își vor dezvolta inteligența emoțională, astfel încât aceștia să poată învăța abilitățile de conștientizare și auto-control precum și să aibă empatie față de ceilalți.

O3– 78 de profesori își vor dezvolta abilitatea de a sprijini activitățile de dramă prin care elevii pot dezvolta abilități de autoconștientizare și autocontrol și pot învăța cum să aibă empatie față de ceilalți.

O4– 78 de profesori vor îmbina formarea cu educația non-formală în activitatea lor didactică.

O5– 78 de profesori vor fi inițiați și vor dobândi competențe de bază în limbajul semnelor internațional.

Rezultate

Documente utile:

Plan de monitorizare Be cyberwise

Sharing of tasks_Be cyberwise

Plan de implementare_Be cyberwise

Plan de gestionare a riscurilor_Be cyberwise

Plan de comunicare_Be cyberwise

Be cyberwise!_plan de diseminare_2019-2021

Be cyberwise GANTT_rom