Proiecte și programe

Home / Proiecte și programe

PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

PROIECTE ȘI PROGRAME INTERNAȚIONALE

Bullying și cyberbullying în lumea tăcerii și nu numai Be CyberWise! – Nr.  2020-1-RO01-KA229-080106

Afiș Be cyberwise

Obiectivul general al proiectului Bullying și cyberbullying în lumea tăcerii și nu numai – Be CyberWise! constă în dezvoltarea inteligenței emoționale, astfel încât aceștia să poată învăța abilitățile de conștientizare și auto-control și să învețe empatia față de ceilalți.

Activități

 • 6-9 sept 2021 – Curs „How to stop bullying and cyberbullying and promote social emotional learning“, organizat în Macedonia
 • 27 sept- 8 oct 2021 – Tabăra „Say no! To bullying and cyberbullying„ din Slovacia , unde vor participa 7 elevi din fiecare țară parteneră                                         Newsletter from camp in Slovakia / Students diary / Raport Slovacia Camp_Romania_completat_2 / Report EN_Slovacia
 • 27 apr- 7 mai 2022 – Tabăra „Say no! To bullying and cyberbullying„ din Portugalia, unde vor participa 7 elevi din fiecare țară parteneră
 • întâlnirea transnațională finală în România unde vor participa câte 3 profesori din fiecare școală parteneră

Grupul țintă

 • 14 elevi cu dizabilități din școlile din România și Macedonia, nivel gimnazial (12-16 ani)
 • 70 de elevi din Turcia, Portugalia, Cehia, Slovacia, nivel gimnazial (12-16 ani)
 • 78 de cadre didactice din cele șase școli

Obiective specifice

O1– 84 de elevi își vor dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză și limbajul semnelor internaționale.

O2– 84 de elevi își vor dezvolta inteligența emoțională, astfel încât aceștia să poată învăța abilitățile de conștientizare și auto-control precum și să aibă empatie față de ceilalți.

O3– 78 de profesori își vor dezvolta abilitatea de a sprijini activitățile de dramă prin care elevii pot dezvolta abilități de autoconștientizare și autocontrol și pot învăța cum să aibă empatie față de ceilalți.

O4– 78 de profesori vor îmbina formarea cu educația non-formală în activitatea lor didactică.

O5– 78 de profesori vor fi inițiați și vor dobândi competențe de bază în limbajul semnelor internațional.

Rezultate

 • pliante, afișe, broșuri în limba engleză și limbile țărilor partenere
 • crearea unui colț Erasmus
 • crearea de banner
 • workshop-uri
 • ghid de bune practici in preventia bullyingului si a cyberbullyingului
 • materiale video cu secvențe de activități din tabere
 • ghid de bune practici în prevenția bullyingului si a cyberbullyingului
 • o conferință internatională

Flashmobhttps://www.youtube.com/watch?v=k8lhWSRkZRk

Activități teatrale din tabere:

Social bullying drama

VERBAl bullying drama

CYBERBULLYING DRAMA

PHYSICAL BULLYING

 

  

Predarea inovativă împotriva agresiunii ITAB  Nr. 2020-1-FR01-KA229-079804_1

 Proiectul Predarea inovativă împotriva agresiunii ITAB urmărește echiparea elevilor din școlile partenere în vederea dobândirii de comportamente sociale dezirabile care să ajute mediul școlar în lupta împotriva fenomenului de bullying.

Grupul țintă

 • Proiectul se adresează tuturor elevilor în vârstă de 13-14 ani din școlile partenere.

Obiectivele proiectului

 • dobândirea unor comportamente sociale dezirabile
 • îmbunătățirea imaginii de sine a participanților
 • creșterea încrederii în forțele proprii, creșterea respectului față de sine, față de colegi și de profesori
 • îmbunătățirea relațiilor interpersonale, dezvoltarea competențelor digitale, de comunicare în limbi străine și interculturale.

https://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/index.php/qed/Egalizarea șanselor de succes în viața pentru elevii din invatamantul preuniversitar printr-o educație digitală de calitate – Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061

Egalizarea șanselor de reușită în viață ale elevilor din învățământul primar și gimnazial prin dezvoltarea aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștintelor dobândite în școală

Grupul țintă

 • profesori și elevii din învățământul de masă preuniversitar și din învățământul special din România, Cehia și Finlanda
 • profesori/inspectori din învățământul de masă primar și secundar (limba română, biologie, fizică, chimie, engleză) și din învățământul special
 • elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, din învățământul de masă și din învățământul special

Obiective

 • Dezvoltarea aptitudinilor de aplicare și interpretare a cunoștințelor dobândite în școală prin dezvoltarea unei platforme e-learning cu fișe de evaluare și autoevaluare, elaborate conform testelor PISA pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a din învățământul de masa și special
 • Dezvoltarea competențelor de literație prin elaborarea unor instrumente de receptare pluri- / inter- și transdisciplinară a textului literar și nonliterar – resursă deschisă pentru cadre didactice de diferite discipline și elevi
 • Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de evaluare a aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștințelor elevilor prin realizarea unui Ghid de metode de evaluare

Ghid de bune practici în educația elevilor cu cerințe educaționale speciale (deficiențe de auz, tulburări din spectrul autist)

Fiecare copil este important! Pregătirea profesorilor pentru o educație incluzivă a copiilor cu dizabilități T-EACH! – Nr. 2019-1-RO01-KA101-062716

 Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul educației speciale pentru a inova și îmbunătați calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea furnizării unor activități și programe educaționale corespunzătoare nevoilor tinerilor cu deficiențe de auz și tulburări din spectrul autist conform politicilor educaționale ale ue, în vederea creșterii șanselor de incluziune socială.

Grupul țintă

 • 4 profesori membri din conducerea școlii (CA, CEAC)
 • 8 profesori de psihopedagogie specială/ alte specialități, metodiști
 • 6 profesori educatori
 • 2 instructori de educație extracuriculară din școală (2 participanți sunt cadre didactice deficiente de auz)

Obiective specifice

 • 4 membri ai echipei manageriale achiziționează competențe de management școlar în domeniul educației speciale în vederea armonizării activităților manageriale cu cele din școli europene ce au vechime în acest domeniu
 • 18 profesori și 2 instructori educație extracurriculară se familiarizează cu metode și mijloace alternative, strategii și instrumente specifice elevilor cu tsa în concordanță cu particularitățile psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz cu tulburări din spectrul
 • 18 profesori și 2 instructori educație extracurriculară își dezvoltă competențele necesare organizării, derulării, monitorizării activităților instructiv-educative a elevilor cu tsa pentru facilitarea progresului acestora
 • 18 profesori și 2 instructori educație extracurriculară își vor însuși cunoștinte despre terapiile specifice copiilor cu tsa (aba,teacch, pecs, etc) în vederea sporirii calității actului educațional si sporirea atractivitații ofertei educaționale a instituției noastre

Acreditare în domeniul Educației Școlare_ED-SCH_2020-1RO01-KA120-SCH-095601_2021-2027

Acreditare în domeniul Educației și Formării Profesionale_VET_2020-1RO01-KA120-VET-095509_2021-2027

Click here to change this text