THE EDUCATIONAL AND VOCATIONAL PATH OF THE HEARING IMPAIRED STUDENT BETWEEN OPTION AND DECISION

nr. 2020-1-RO01-KA102-079170

PARTENERI

ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS, Barcelos, PORTUGALIA 

A.SINANIS IKE, Thessaloniki, GRECIA

Obiectiv general

Dezvoltarea competențelor teoretice și practice ale elevilor deficienți de auz în domeniul Tehnici Poligrafice pentru obinerea unei specializări în vederea inserției socio-profesionale pe piața națională și internațională a muncii

 

Obiective specifice :

  • Formarea si dezvoltarea de competențe tehnice specializate la 20 elevi în domeniul Tehnici Poligrafice pentru inserția socio-profesională
  • Îmbunătățirea competențelor transversale pentru respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale, deschiderii către invățare pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii
  • Formarea si dezvoltarea de competențe tehnice specializate pentru 4 prof in domeniul Tehnici Poligrafice în vederea eficientizării procesului educativ în activitatea cu elevii din IPT special

Grup țintă:

  •  20 elevi cu def de auz moderate, ușoare și def severe, grave si profunde, cu vârste între 15-20 ani, clasele a IX a si a XII a , nivelul special profesional, domeniul Tehnici Poligrafice, calificare Tipăritor offset, (10 elevi clasa a IX-a 10 elevi clasa a XII-a
  • 4 cadre didactice (ingineri, maistri, prof care predau cultură de specialitate) care predau la clasele IX-XII – nivel prof din cadrul institutiei aplicante

Activități:

A1 – pregătirea vocațională a tinerilor în institutii vocaționale din UE

A2 – formarea cadrelor didactice la agenți economici din UE prin activități de jobshadowing

Vor avea loc 2 fluxuri de mobilitati, astfel: Flux 1 – an 1, luna 3 in Portugalia – vor participa 10 elevi, 2 prof Flux 2 – an 1, luna 7 in Grecia – vor participa 10 elevi, 2 profesori

REZULTATE

BROSURA 2_Sistem invatamant Grecia_OPTED

BROSURA 1_Sistem invatamant Portugalia_OPTED

Pliant _OPTED_RO

afis OPT_ED

Roll-up_OPT_ED_compressed

GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC PROFESIONAL ȘI DUAL

Competiția video „Meseria mea Verde!” organizată în cadrul Săptămânii europene a competențelor profesionale 2022 unde a participat eleva Moroieanu Irina din clasa a X a.

prezentare OPT-ED_2