Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, școală cu tradiție în  România, vizează formarea personalității copilului deficient de auz, pe toate coordonatele, în vederea unei integrării sociale autentice.

Serviciile educaționale oferite au ca obiectiv asigurarea condițiilor optime care să permită dezvoltarea fizică, intelectuală, morală și socială, valorificând la maximum potențialul fiecărui copil.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2024 – -2025

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023 – 2024

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022 – 2023

PLIANT SCOALA PROFESIONALA PLIANT_Sf. Maria_Nivel preșcolar_Clasa pregătitoare _2023-2024

PLIANT SCOALA PROFESIONALA

 

Revista OFERTA SCOLII_Februarie 2019

Revista OFERTA SCOLII_Februarie 2019 Engleză

Școala asigură:

  • Șanse egale de dezvoltare și instruire prin adaptarea curriculum-ului școlar la cerințele educative ale copiilor cu deficiență de auz.

  • Servicii educaționale specializate în reabilitarea auditiv-verbală a copiilor cu deficiențe de auz.
  • Posibilitatea însușirii cunoștințelor și deprinderilor necesare unei viitoare profesiuni prin depășirea deficienței, cu țintă spre o bună integrare socială.

Ce oferim?

1. Învățământ preșcolar – grupe de grădiniță cu program prelungit ;

Se adresează copiilor cu deficiențe de auz de la 3 – 6 ani  și/sau cu deficiențe asociate, având ca scop pregătirea pentru educația formală, asigurând intrarea copilului în sistemul de învățământ obligatoriu prin formarea capacității de a învăța .

Obiectiv:

Obiectivele sunt diferenţiate în funcţie de grupele constituite, după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora şi cuprind mai multe domenii, conform normativelor în vigoare:

A. Domeniul „Dezvoltarea fizică, sănătate şi igiena personală” – dimensiuni ale domeniului:  
A.1. Dezvoltare fizică:
¨ dezvoltarea motricităţii grosiere;
¨ dezvoltarea motricităţii fine;
¨ dezvoltarea senzorio-motorie.
A.2. Sănătate şi igienă personală:
¨ promovarea sănătăţii şi nutriţiei;
¨ promovarea îngrijirii şi igienei personale;
¨ promovarea practicilor privind igiena personală.

B. Domeniul „Dezvoltarea socio-emoţională” – dimensiuni ale domeniului:  
B.1. Dezvoltarea socială:
¨ dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii;
¨ dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată;
¨ acceptarea şi respectarea diversităţii;
¨ dezvoltarea comportamentelor prosociale.
B.2. Dezvoltarea emoţională:
¨ dezvoltarea conceptului de sine;
¨ dezvoltarea controlului emotional.

  C. Domeniul „Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premiselor citirii şi scrierii” – dimensiuni ale domeniului:
C.1. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:
¨ dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă);
¨ dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă).
C.2. Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii:
¨ participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii;
¨ dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă;
¨ conştientizarea mesajului vorbit/ scris;
¨ însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj.  
D. Domeniul „Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii” – dimensiuni ale domeniului:
D.1. Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme;
D.2. Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii:
¨ reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice,operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare);
¨ cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, spaţiul, metode ştiinţifice).
E. Domeniul „Capacităţi şi atitudini de învăţare” – dimensiuni ale domeniului:
– curiozitate şi interes;
– persistenţă în activitate;
– creativitate.

Echipa de lucru:  
· Profesori psihopedagogi,  educatori, psiholog, audiolog;
· Referent și tehnician protezist;
· Kinetoterapeut;
· Instructori de educație.

2. Învăţământ primar clasele Pregătitoare – IV (elevi cu deficienţe moderate şi uşoare, elevi cu deficienţe severe, grave şi profunde şi deficienţe asociate, elevi cu deficienţe senzoriale multiple;

3. Învăţământ gimnazial  – clasele V – VIII, elevi cu deficienţe moderate şi usoare,

     – clasele V X, elevi cu deficienţe severe, grave şi profunde şi deficienţe asociate, deficienţe senzoriale multiple

4. Învățământ special profesional şi profesional dual

     – clasele IX-XII, domeniul Tehnici poligrafice,  specializare TIPARITOR  OFSET.

· Consiliere de specialitate atât pentru părinţii şi elevii şcolii noastre cât şi pentru cei integraţi în învățământul de masă.

· Centru de recuperare pentru copiii integraţi în şcolile de masă care beneficiază de suport din partea specialiştilor şcolii. 

· Terapii specifice:
Þ kinetoterapie,
Þ audiologie educaţională,
Þ psihodiagnoză,
Þ psihoterapie
Þ orientare școlară şi profesională,
Þ educaţie perceptiv-auditivă,
Þ labiolectură,
Þ tehnica vorbirii,
Þ tehnici alternative de comunicare

· Atelier de Artă și meșteșug:
Þ pictură pe sticlă și lemn,
Þ confecții podoabe,
Þ olărit,
Þ împletire fire textile și vegetale,
Þ decorațiuni.

     Gratuit:
· lecții de tenis de masă și karate,
· cursuri de tehnică fotografică,
· cursuri de escaladă

         Cine oferă serviciile educaționale speciale?

    · profesori specializaţi în psihologie, psihopedagogie specială și kinetoterapie;
· profesori de alte specialități (limba și literatura română, limba engleză, matematică, chimie, fizică, biologie, istorie, geografie, informatică  și instruire practică) abilitaţi în munca cu elevul deficient de auz, prin cursuri de   specialitate

      Centru de testare a abilităților elevilor  
· profesori specialiști de psihodiagnoză, psihoclinicieni
· Testare gratuită: – Testele Matrici Progresive RAVEN
– Scala de inteligență pentru copii Weschler – ediția a patra (WISC – IV)
– Self – Directed Serch (SDS), mai cunoscut sub denumirea “Testul Holland”
– Testele Torrance de Gândire Creativă (TTCT)