În vederea întocmirii proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022 – 2023, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” își propune următorul plan de școlarizare:

  • învățământ preșcolar – 1 grupă mare-    cu un efectiv de 6 elevi
  • învățământ primar – 5 clase cu un efectiv de 38 elevi
  • învățământ gimnazial – 10 clase V – X cu un efectiv de 70 elevi.
  • învățământ profesional special – 5 clase – cu un efectiv de 49 elevi.

La învățământul preșcolar ne propunem o grupă de grădiniță cu un efectiv de 6 elevi, cu program prelungit conform Planului cadru 5233 / 27.05.2008.

Colectarea cererilor de înscriere se va efectua în perioada 30 mai – 10 iunie 2022, de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.

În intervalul de timp stabilit pentru înscriere, părinții depun un dosar ce va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere tip completată și semnată

– certificatul de naștere al copilului

– acte de identitate ale părinților/reprezentant legal

– certificat de orientare școlară

– certficat A5 care să ateste deficiența de auz

– adeverință de salariat al unuia dintre părinți.

Toate dosarele vor fi înregistrate iar părinții vor primi un număr de înregistrare. După ce datele din dosar vor fi introduse în baza de date informatică (SIIIR), fiecare părinte va reveni la grădiniță pentru a valida corectitudinea datelor introduse.

  • Criteriile generale de departajare pentru înscrierea copiilor:
  • Existența unui certificat de orientare școlară eliberat de CMBRAE/CJRAE pt învățământ special, nivel preșcolar.
  • Criteriile specifice de departajare pentru înscrierea copiilor:
  • Existența unui frate/soră care a fost înmatriculat în unitatea de învățământ

Colectarea cererilor de înscriere se va efectua în perioada 30 mai – 10 iunie 2022, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.

Dispunem de spații de învățământ corespunzătoare, toate spațiile sunt dotate cu mobilier corespunzător și aparatură modernă: table SMART, videoproiectoare, calculatoare, laptop-uri, televizoare, copiatoare, imprimante, material didactic, jocuri și jucării adecvate activităților la clase și activităților recuperator – compensatorii.

Unitatea funcționează cu un schimb, durata orei de curs/activităților didactice fiind de 45 – 50 min., iar a pauzelor de 15 minute și 30 minute pauza mare.

În intervalul orar 8.00- 13.00/ 8.00 – 14.00, se desfășoară activități instructiv – educative cu profesori de psihopedagogie specială și profesori de educatie specială, profesori de diferite specialități.

În intervalul orar 14.00 – 18.00/14.45 – 18.45 se desfășoară activități de terapii specifice cu profesori specialiști (educație perceptiv-auditivă și tehnica vorbirii, labiolectură, audiologie, psihodiagnoză și kinetoterapie) și terapii educaționale complexe și integrate cu profesori educatori.

Vă așteptăm!