PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII (2021-2026) Revizuit 2022-2023

 

Anunt gradinita 2022-2023

În vederea întocmirii proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022 – 2023, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” își propune următorul plan de școlarizare:

  • învățământ preșcolar – 1 grupă mare-    cu un efectiv de 6 elevi
  • învățământ primar – 5 clase cu un efectiv de 38 elevi
  • învățământ gimnazial – 10 clase V – X cu un efectiv de 70 elevi.
  • învățământ profesional special – 5 clase – cu un efectiv de 49 elevi.

La învățământul preșcolar ne propunem o grupă de grădiniță cu un efectiv de 6 elevi, cu program prelungit conform Planului cadru 5233 / 27.05.2008.

Colectarea cererilor de înscriere se va efectua în perioada 30 mai – 10 iunie 2022, de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.

În intervalul de timp stabilit pentru înscriere, părinții depun un dosar ce va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere tip completată și semnată

– certificatul de naștere al copilului

– acte de identitate ale părinților/reprezentant legal

– certificat de orientare școlară

– certficat A5 care să ateste deficiența de auz

– adeverință de salariat al unuia dintre părinți.

Toate dosarele vor fi înregistrate iar părinții vor primi un număr de înregistrare. După ce datele din dosar vor fi introduse în baza de date informatică (SIIIR), fiecare părinte va reveni la grădiniță pentru a valida corectitudinea datelor introduse.

  • Criteriile generale de departajare pentru înscrierea copiilor:
  • Existența unui certificat de orientare școlară eliberat de CMBRAE/CJRAE pt învățământ special, nivel preșcolar.
  • Criteriile specifice de departajare pentru înscrierea copiilor:
  • Existența unui frate/soră care a fost înmatriculat în unitatea de învățământ

Colectarea cererilor de înscriere se va efectua în perioada 30 mai – 10 iunie 2022, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.

Dispunem de spații de învățământ corespunzătoare, toate spațiile sunt dotate cu mobilier corespunzător și aparatură modernă: table SMART, videoproiectoare, calculatoare, laptop-uri, televizoare, copiatoare, imprimante, material didactic, jocuri și jucării adecvate activităților la clase și activităților recuperator – compensatorii.

Unitatea funcționează cu un schimb, durata orei de curs/activităților didactice fiind de 45 – 50 min., iar a pauzelor de 15 minute și 30 minute pauza mare.

În intervalul orar 8.00- 13.00/ 8.00 – 14.00, se desfășoară activități instructiv – educative cu profesori de psihopedagogie specială și profesori de educatie specială, profesori de diferite specialități.

În intervalul orar 14.00 – 18.00/14.45 – 18.45 se desfășoară activități de terapii specifice cu profesori specialiști (educație perceptiv-auditivă și tehnica vorbirii, labiolectură, audiologie, psihodiagnoză și kinetoterapie) și terapii educaționale complexe și integrate cu profesori educatori.

Vă așteptăm!

 

 

Ziua Porților Deschise – 2022

Vă așteptăm cu mare drag!

Proiectul Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587.

Instituția noatră face parte din  Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practică pedagogică și pentru mentoratul didactic din București și Ilfov, în cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, conform OME 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică.

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

Link-ul proiectului PROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF

Link-ul proiectului PROF – Partener CCD Ilfov – https://ccdilfov.ro/profesionalizarea-carierei-didactice-prof/

Accesați Platforma națională de informare https://vaccinare-covid.gov.ro/ cu privire la vaccinarea împotriva COVID 19.

 

Click here to change this text

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII (2021-2026) Revizuit 2022-2023