Stadiul proiectului 100%

Innovative Technologies for Active Language Class,  I-TALC  nr. 2014-1-FR01-KA201-002536_1, ERASMUS+ , 2014-2017, www.i-talc.eu

Parteneri:
 College GEORGES POMPIDOU-FRANŢA, coordonator
 Zakladini skola Odrz, Komenskeho 6 Republica Cehă
 Nidos vidurine mokykla-Lituania
 Bakirkoy cumhurryet ortaokulu-Turcia
 Centros de Educacion Integral-Spania
 1st Gzmnasium of SITIA-Grecia
 ODU Goce Delcev-Macedonia
 Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”-România

Rezultate:
 Creşterea prestigiului instituţiei in comunitatea locală;
 Imbunătăţirea climatului afectiv in organizaţie şi promovarea muncii in echipă;
 Creşterea încrederii parinţilor in calitatea educatiei oferite copiilor lor;
 Imbunătăţirea calităţii predarii prin utilizarea metodelor active de predare şi utilizarea TIC;
 Consolidarea dimensiunii europene a şcolii prin adoptarea şi aplicarea directivelor şi recomandărilor educaţionale europene.

Grupul țintă:
 60 elevi clasele V-VIII
 4 prof. membri din conducerea școlii ( CA, CEAC)
 8 prof. de psihopedagogie specială
 6 prof. educatori
 2 instructori de educație extracu- rriculară din școală

Obiective:

  1. Motivarea şi implicarea elevilor în învăţarea limbilor străine;
  2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală în limbi străine (limba engleză, limba franceză, limba spaniolă);
  3. Descoperirea şi consolidarea cunoştinţelor despre alte culturi europene (similarităţile şi diferenţele existente între diferite culturi europene);
  4. Creşterea şanselor de integrare socio-profesională în viitor.