The Vocational Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for So-cial-Professional Insertion – GO WORK! 2018-1-RO01-KA102-047995

Parteneri:
 ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS, Barcelos, PORTUGALIA
 Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, ITALIA

Grupul țintă:
 48 elevi cu deficiențe de auz moderate și usoare și deficiențe severe, grave și profunde, cu vârste între 15-20 ani, clasele IX-XII, nivelul special profesional, domeniul Tehnici Poligrafice, calificare Tipăritor offset;
 8 cadre didactice (ingineri, maiștri, profesori care predau cultura de specialitate) de la clasele IX-XII – nivel profesional din cadrul instituției aplicante.

Obiective:
 Formarea/dezvoltarea compețentelor teoretice și practice ale elevilor deficienți de auz în vederea inserției socio-profesionale pe piața internațională a muncii;
 Îmbunătățirea competențelor transversale la 48 de elevi pentru respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale, deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii.

Formarea și dezvoltarea de competențe tehnice specializate pentru 8 profesori în domeniul tehnici poligrafice în vederea eficientizării procesului educativ în activitatea cu elevii din IPT special.

Rezultate:
 1 glosar de termeni de specialitate
 2 tutoriale privind procesul tehnologic de realizare a unui produs utilizând tehnici poligrafice
 2 broșuri referitoare la IPT din Italia si Portugalia
 1 ghid de bune practici privind IPT în statele UE
 4 produse specifice tehnicilor poligrafice realizate de elevi în perioada stagiilor de practică
 1 revista realizată de elevi de nivel profesional din școala aplicantă
 4 testimoniale rezultate în urma mobilităților
 1 pagina web a proiectului
 1 roll-up al proiectului
 300 Pliante
 50 Afișe
 1 conferința internațională GO WORK!
 5 workshopuri (cu părinți, cadre didactice din școală, București și din țară)