– 2014-1-RO01-KA201-002957

Stadiul proiectului 100%

European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – GIFTED (FOR) YOU – 2014-1-RO01-KA201-002957

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” – București, România, în parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, RODAX
Management SRL– ROMÂNIA, Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – POLONIA, Special High-school For Deaf-mute Children – BULGARIA si  University Of Plovdiv – BULGARIA a demarat proiectul European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – Gifted (for) you.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS +, Acţiunea KA2, Cooperation and Innovation for Good Practices

Scopul proiectului este introducerea  in actul didactic de metode si strategii inovative si interactive in vederea stimularii creativitatii si folosirii potentialului maxim al copilului in vederea cresterii performantei si a eficientei didactice.

Scopul proiectului este:Introducerea  in actul didactic de metode si strategii inovative si interactive in vederea stimularii creativitatii si folosirii potentialului maxim al copilului in vederea cresterii performantei si a eficientei didactice.

Obiectivele proiectului sunt:

· Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi

· Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”

· Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă.

Durata proiectului este de 24 de luni.

Obiective:

  1. Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copiii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi;
  2. Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”;
  3. Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă;
  4. Construcţia şi implementarea unui centru pilot de testare online prin intermediul unei platforme, pentru a creşte gradul de utilizare al tehnologiilor ȋn problematica cerinţelor educative speciale şi pentru valorificarea potenţialului ȋnalt al copiilor ce vor fi testaţi prin intermediul acestui instrument.

Rezultate:
 1 pagină pe platforma facebook
 1 film de prezentare
 9 expoziţii fotovoice
 2 reprezentaţii ȋn beneficiul copiilor cu abilităţi ȋnalte
 1 eveniment de fundraising
 Cursuri de formare ȋn “Gifted education”
 4 module educaționale on-line
 Înregistrare cursuri pentru acreditare
 Aplicaţii pentru tablete şi smartphone pentru nevăzători, hipoacuzici, asperger şi copii fără deficienţe
 Testarea copiilor cu baterii patentate inter-naţional şi adaptate pentru zona on-line

Parteneri:
 Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, – ROMÂNIA
 RODAX Management, firmă IT – ROMÂNIA
 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – POLONIA
 Special High-school for Deaf-mute Children – BULGARIA
 University of Plovdiv – BULGARIA
 Centar za poticanje darovitosti djeteta, – CROAȚIA