Stadiul proiectului 100%

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”.  (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)

În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-si dezvolte stări afective pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze aria de preocupare, la nivelul școlii noastre ne-am propus să lărgim sfera noastră de activităţi prin proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, dar şi prin implicarea în proiecte pe plan naţional şi internațional. Ceea ce am și reușit în ultimii ani.

În cadrul programului Erasmus +:  Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differencies EUROPE’S FRIENDS”, nr. 2017-1-RO01-KA219-037409_1, acțiunea KA2 –  Parteneriat Strategic ce s-a desfășurat din 1 septembrie 2017 până pe 31 august 2019, au fost aduși împreună 70 de elevi, dintre care 28 sunt deficienți de auz. Acești elevi învață în școli din România și Polonia, iar 30 provin din medii sociale defavorizate. În acest mod s-a încercat combaterea discriminării și segregării și a fost încurajată incluziunea socială.

Elevii deficienți de auz au o motivație scăzută în ceea ce privește învățarea limbii engleze. Cunoștințele generale cu privire la istoria, geografia, cultura, tradițiile țărilor europene sunt  limitate, programele școlare nu sunt adaptate nevoilor elevilor deficienți de auz. În ultimii ani în sistemul educațional românesc planurile cadru au suferit modificări, reducându-se numărul de ore de istorie și geografie pe care le parcurg elevii săptămânal. În educația tuturor elevilor și îndeosebi în cea a deficienților de auz educația formală trebuie îmbinată cu cea nonformală pentru a putea înțelege mesajul transmis și pentru a-și forma competențe în aceste domenii.

Utilizarea tehnologiei moderne IT este absolut necesară pentru aprofundarea cunoștintelor din diferite domenii educaționale, de aceea atât cadrele didactice cât și elevii trebuie să cunoască diferite programe de operare IT. De asemenea elevii cu CES au o stimă de sine scăzută datorită tendinței societății de a-i exclude.

Proiectul EUROPE’S FRIENDS vizează atingerea țintelor strategice comune celor 5 școli partenere din România, Grecia, Polonia, Portugalia și Turcia:

 • sistem de învățământ compatibil cu normele UE prin reconsiderarea modului de abordare a activității de către cadrele didactice
 • reducerea abandonului școlar
 • asigurarea de șanse egale privind accesul la educație a elevilor

Prioritățile orizontale care stau la baza acestui proiect, conform Programului Erasmus+ sunt:

 • îmbunătățirea competențelor de bază și transversale ale elevilor
 • dezvoltarea competențelor sociale, civice, culturale ale elevilor
 • educația formală și nonformală ca bază a învățării pe tot parcursul vieții
 • combaterea discriminării și segregării
 • incluziunea socială

Obiectivul major al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor elevilor prin îmbinarea educației formale cu cea nonformală.

Obiectivele specifice propuse sunt:

– dezvoltarea a competențelor de comunicare în limba engleza, limbaj mimico-gestual și IT atât pentru elevi cât și pentru profesori

– dezvoltarea competențelor sociale, civice, interculturale  necesare deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii

Prin acest proiect ne dorim ca persoanele cu deficiență de auz, cât și cele fără deficiență să conștientizeze importanța cunoasterii limbajului mimico-gestual în vederea unei comunicări optime, iar participanții în proiect să își însușească/ dezvolte limbajul semnelor.

Grupul țintă este format din:

 • 28 de elevi deficienti de auz din scoli din Romania, Polonia, nivel gimnazial, cu varste cuprinse intre 12-16 ani
 • 42 de elevi fara CES din scoli din Portugalia, Turcia si Grecia, nivel gimnazial, cu varste cuprinse intre 12-16 ani
 • 52 de cadre didactice care predau in cele 5 scoli partenere

În cadrul proiectului vor avea loc:

 • două întâlniri transnaționale în Portugalia, ianuarie 2018 și România, iunie 2019
 • curs IT pentru cadre didactice în Turcia, martie 2018
 • Tabăra ”Meșteșuguri tradiționale” – Polonia, în mai 2018
 • Tabăra ”Patrimoniul UNESCO”- Grecia, mai 2019

În fiecare tabără vor participa câte 7 elevi din fiecare școală care vor fi însoțiți de câte două cadre didactice.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele produse:

 • site-ul proiectului
 • 10 lectii interactive despre istoria, geografia, cultura si traditiile tarilor UE

 • 5 ghiduri despre istoria, geografia, cultura și traditiile țărilor UE, elaborate în limba națională a țărilor partenere, limba engleză și transpuse în limbaj mimico-gestual
 • 2 filme de prezentare a taberelor la care au participat elevii și activitățile derulate de aceștia împreună cu cadrele didactice

Proiectul a debutat cu competiția de alegere a logo-ului proiectului, precum și cu pagina de facebook a acestuia. Proiectul s-a finalizat cu Conferința internaționala EUROPE’S FRIENDS, care se va desfășura în România, în iunie 2019.

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differencies – EUROPE’S FRIENDS 2017 – 2019 2017-1-RO01-KA219-037409_1
Parteneri:
 GYMNASIO ANOIXIS, Anoixi, Grecia
 SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2, Przemysl, Polonia
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, Barcelos, Portugalia
 BAKIRKÖY CUMHURIYET ORTAOKULU, Istanbul, Turcia
Grupul țintă:
 28 de elevi deficienţi de auz din şcolile din România şi Po-lonia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 12-16 ani
 42 de elevi fără CES din şcolile din Portugalia, Turcia şi Grecia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 12-16 ani
 52 de cadre didactice care predau în cele 5 şcoli partenere
Obiective:

 1. Dezvoltarea competențelor elevilor prin îmbi-narea educației formale cu cea nonformală;
 2. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleza, limbaj mimico-gestual și IT atât pentru elevi cât și pentru profesori;
 3. Dezvoltarea competențelor sociale, civice, in-terculturale necesare deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii.