Click here to change this text

Curriculum-ul la decizia şcolii

  În Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz  “Sfânta Maria” există

curriculumul din cadrul trunchiului comun, stabilit prin planul cadru de învăţământ, asemănător cu cel din învăţământul de masă

curriculumul la decizia şcolii,  stabilit în urma consultărilor şi dezbaterilor în fiecare colectiv al claselor, împreună cu părinţii elevilor.

   La aceasta se adaugă experienţa şcolii noastre din ultimii douăzeci de ani privind studiul dezvoltării vocaţionale a elevilor deficienţi de auz şi factorii care influenţează o orientare şcolară şi profesională corectă şi eficientă. •

Opţionale care răspund obiectivelor educaţionale recuperativ-terapeutice

  • Tehnologia informaţiei şi a comunicării  (Secretele calculatorului, Lumea din calculator)
  • Expresie grafică şi corporală
  • Artă decorativă /Artă şi meşteşug
  • Geografie distractivă