OFERTA EDUCATIONALA PENTRU CICLUL GIMNAZIAL

Se adresează elevilor cu deficiente de auz cu vârste cuprinse intre 10 si 16 ani.

Obiective :
– Formarea competentelor de baza pentru fiecare elev in funcție de capacitățile acestora;
– Formarea si dezvoltarea limbajului, stimularea elevilor in vederea utilizării comunicării verbale in relaționarea cu alți membri ai comunității;
– Evaluarea capacitaților intelectuale si cognitive ale elevilor cu scopul adecvării predării procesului instructiv-educativ la particularitățile individuale ale fiecărui elev;
– Recuperarea școlarului cu deficienta de auz in vederea integrării in ciclul școlar liceal;
– Atragerea si implicarea părinților in procesul de recuperare si reabilitare auditiv-verbala a copiilor; consilierea părinților;
– Dezvoltarea armonioasa a personalității elevilor deficienți de auz, prin oferirea de oportunități multiple de socializare.

Servicii asigurate :
– Evaluarea capacitaților auditive, protezarea si amplificarea corespunzătoare a elevilor;
– Evaluarea capacitaților intelectuale si cognitive ale elevilor cu scopul adecvării procesului instructiv – educativ la particularitățile individuale ale fiecărui elev;
– Elaborarea proiectelor individualizate vizând dezvoltarea armonioasa;
– Utilizarea sistemelor de comunicare adaptate deficientei: limbaj verbal, limbaj dactyl, limbaj mimico – gestual sau comunicare totala
– Adaptare curriculara in vederea obținerii unor performante școlare bune
– Pregătirea pentru participare la testări naționale in vederea continuării studiilor liceale
– Activități de dezvoltare a abilitaților sociale si de comunicare
– Activități de dezvoltare a aptitudinilor personale ale elevilor
– Școlarizare in regim de internat
– Ședințe de terapii individuale
– Consilierea elevilor si a familiei
– Activități extracurriculare
– Asistenta sociala
– Mijloace informatice de comunicare

Modalități de realizare:
• Activități frontale (organizare de clase sau grupe de nivel)
• Activități individuale (in cadrul sedintelor de terapii)
• Activități extracurriculare: excursii, vizite, cercuri tematice
• Activități de support familial
• Activități comune părinți – copii – cadre didactice

Echipa de specialisti:
 Profesori psihopedagogi
 Profesori de diferite specialitati
 Psiholog
 Audiolog
 Audioprotezist