OFERTA EDUCATIONALA PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

Se adresează: copiilor cu deficiente de auz de la 6/7 – 11 ani si/sau cu deficiente asociate.
Obiectiv :
Asigurarea condițiilor optime care sa permită dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, utilizând la maximum potențialul fiecărui copil.

Modalități de realizare – adaptări curriculare longitudinal
Program de dimineața :
– Activități instructive educative frontale ce vizează :
– Dezvoltarea capacitaților de recepție – emisie : oral, dactil, labiovizual, mimico-gestual;
– Dezvoltarea capacitaților de citit – scris;
– Cunoașterea, utilizarea conceptelor specifice matematicii;
– Dezvoltarea capacităților de explorare/investigare si rezolvare de probleme;
– Dezvoltarea simțului estetic si practic – gospodăresc, prin cunoasterea si utilizarea unor tehnici specifice educației plastice si abilitați manuale;
– Ancorarea copilului in realitatea cotidiana prin activități educative adaptate vârstei si deficientei;
– Educarea moral – spiritual a copilului;
– Creșterea si dezvoltarea fizica armonioasa a copilului, practicarea exercițiilor fizice in activități de grup si independente.

Program de după masa :

– Activități frontale ce vizează :
– Formarea autonomiei personale;
– Stimulare senzoriala si cognitiva;
– Socializare;
– Activități individuale compensatorii;
– Kinetoterapie, corectarea deficientelor fizice;
Suport psihopedagogic pentru familie, personalul din unitate;
Activități ludice pe calculator;
Activități extracurriculare.

Echipa de lucru:
– Profesori psihopedagogi, profesori educatori, psiholog, audiolog;
– Referent si tehnician protezist;
– Instructori de educație.