OFERTA EDUCATIONALA PENTRU SPRIJINUL ELEVILOR INTEGRATI IN INVATAMANTUL DE MASA

Se adresează copiilor preșcolari cu deficiente de auz si asociate si școlarilor integrați in învățământul de masa.

Obiective :

Formarea si dezvoltarea limbajului, stimularea copiilor in vederea utilizării comunicării verbale in relaționarea cu alții;
Formarea competentelor de baza pentru fiecare copil in funcție de capacitățile acestora;
Recuperarea preșcolarului cu deficienta de auz in vederea integrării in învățământul de masa;
Atragerea si implicarea părinților in procesul de recuperare si reabilitare auditiv-verbala a copiilor, consilierea părinților;
Dezvoltarea armonioasa a copiilor deficienți de auz, prin oferirea de oportunități multiple de socializare;
Asigurarea suportului psihopedagogic pentru elevii integrați in învățământul de masa.

Servicii asigurate :

Evaluarea copiilor si propunerea unui sistem de protezare si amplificare auditiva corespunzătoare;
Elaborarea proiectelor individualizate vizând dezvoltarea armonioasa a copiilor ;
Adaptarea curriculara in vederea integrării copiilor in școala de masa;
Dezvoltarea aptitudinilor personale, abilitaților de comunicare si sociale;
Asigurarea terapiilor specifice de compensare pentru elevii integrați in învățământul de masa;
Ședințe/activități de terapie individuala;
Suport familial;
Activități extracurriculare.

Modalități de realizare :

Activități frontale (colective) realizate in cadrul a trei grupe :
– O grupa pentru copii cu implant cohlear si hipoacuzie ușoară in cadrul căreia se utilizează metode exclusiv verbale de comunicare. Curriculum-ulul utilizat in activitățile din aceasta grupa este adaptat dupa cel din învățământul obișnuit in vederea integrării copiilor in școala de masa;
– O grupa pentru copiii cu deficiente de auz severe si profunde care beneficiază de proteze auditive si sistem FM, in cadrul căreia se utilizează comunicarea verbal, accent pe formarea limbajului verbal si a comunicării verbale;
– O grupa pentru copii cu deficiente asociate in cadrul căreia se realizează proiecte de intervenție personalizate pentru fiecare copil.

Activități individuale atât pentru preșcolarii de grădinița, cat si pentru elevii integrați in învățământul de masa.

Activități de suport familial
Activități comune părinți –copii
Cercuri tematice

Echipa de specialiști:

– Profesori psihopedagogi
– Educatori
– Audiolog
– Tehnician protezist.
– Psiholog