OFERTA EDUCATIONALA A CENTRULUI DE SUPORT FAMILIAL SI RECUPERARE TIMPURIE

Se adresează antreprescolarilor si preșcolarilor cu deficient de auz si asociate

Obiective:
– Formarea competentelor de comunicare si dezvoltarea limbajului verbal tintind spre integrarea in învățământul de masa;
– Implicarea activ – participativa a părinților in activitățile de recuperare si reabilitare auditiv – verbala a copiilor;
– Informarea si formarea părinților ca prim factor educative in viața copilului

Servicii asigurate:

– Evaluarea nivelului de dezvoltare a auzului si limbajului in vederea întocmirii programului individual de intervenție terapeutica
– Consilierea familiilor in vederea alegerii tipului de protezare si a tipului de comunicare in funcție de particularitățile individuale ale copilului
– Realizarea terapiilor specifice de compensare individualizate in functie de gradul pierderii de auz, tipul protezarii (proteze auditive/implant cohlear), nivelul general de dezvoltare al copilului;
– Parcurgerea etapelor de testare auditiva – nonverbala si verbala in cazul copiilor cu implant cohlear;
– Desfășurarea unor activități comune părinți-copii si implicarea părinților in procesul de recuperare;
– Organizarea unor ședințe de suport familial pe teme la sugestia părinților, având ca invitați specialiști din diferite domenii cum ar fi : doctori ORL, pediatrii, asistenți sociali, specialiști in protezare, educatori din grădinițele de masa;
– Informarea părinților privind particularitățile copilului deficient de auz si dezvoltarea limbajului acestuia;
– Informarea cadrelor didactice din învățământul de masa despre particularitățile comunicării cu elevii deficienți de auz;

Modalități de realizare :

– Activități individuale
– Activități comune părinți – copii
– Activități de suport familial
– Activități de informare a cadrelor didactice din învățământul de masa

Echipa de specialisti :

– Profesori de diferite specialitati
– Profesori psihopedagogi
– Psiholog
– Audiolog
– Tehnician protezist.