Terapii specifice

Obiective:
– Cunoașterea complete si obiectiva a profilului individual al elevului deficient de auz
– Formarea competentelor de baza pentru fiecare elev (formarea respirației, fixarea vocii, formarea motivației pentru comunicare, gimnastica aparatului fonoarticulator)
– Stimularea permanenta a comunicării elevului deficient de auz in vederea achiziției cunoștințelor din curriculumul parcurs in școala si cat si pentru comunicarea in societate

Servicii asigurate:
– Evaluarea elevilor (starea aparatului fonator, voce, capacitate respiratorie, potențial auditiv, dominant comunicaționala, dezvoltarea psihointelectuala, antecedente terapeutice speciale)
– Elaborarea de programe de intervenție terapeutica pentru o buna coordonare a demersului de obținere a competentelor de comunicare verbala
– Emiterea, exersarea si consolidarea pronunției fenomenelor vocalice si consonantice in configuratii fonetice cu grade de sistematizare diferite
– Implementarea fenomenelor in structuri concepute gradual (silaba, cuvânt, propoziție, text) si exersate oral si scris
– Înlăturarea confuziilor, omisiunilor si substituirilor de foneme
– Formarea deprinderilor de a decodifica prin labiolectura un mesaj verbal
– Stimularea si exersarea potențialului auditiv
– Formarea competentelor pentru îmbogățirea vocabularului cu rigoare gramaticala, in funcție de nivelul cunoștințelor.

Modalități de realizare:

Activități individuale realizate de profesori psihopedagogi:
– Formarea competentelor de comunicare
– Antrenament auditiv
– Antrenament labio – vizual
– Educație psihomotrica
– Educarea ritmului

Alte Activități:
– Cercuri tematice
– Activități cultural – artistice
– Alte activități extrașcolare

Echipa de specialiști:
– Profesori psihopedagogi
– Audiolog
– Psiholog
– Profesor educator
– Medic primar
– Kinetoterapeut

CABINET DE AUDIOLOGIE

Obiective:
– Evaluarea stării auzului prin Testarea audiologica
– Stabilirea indicatorilor audiometrici necesari protezarii
– Examinarea evoluției auzului, copilului protezat, realizând eventuale corectări ale protezarii
Cui se adresează:
– Preșcolarilor si școlarilor deficient de auz
– Părinților prin activități de informare si consiliere
Echipa de lucru multidisciplinara:
– Profesor audiolog
– Profesori psihopedagogi