Curriculum


Școala pentru Deficienți de Auz Nr. 2 “Sfânta Maria”, școală cu tradiție in Romania, vizează formarea personalității copilului deficient de auz, pe toate coordonatele, in vederea unei integrării sociale autentice.
Serviciile educaționale oferite au ca obiectiv asigurarea condițiilor optime care sa permită dezvoltarea fizica, intelectuala, morala si sociala, valorificând la maximum potențialul fiecărui copil. Școala asigura:
 Șanse egale de dezvoltare si instruire prin adaptarea curriculum-ului școlar la cerințele educative special ale copiilor cu deficient de auz
 Servicii educaționale specializate in reabilitarea auditiv-verbala a copiilor cu deficiente de auz
 Posibilitatea însușirii cunoștințelor si deprinderilor necesare unei viitoare profesiuni prin depășirea deficientei, cu ținta spre o buna integrare sociala

 

OFERTA EDUCATIONALA A CENTRULUI DE SUPORT FAMILIAL SI RECUPERARE TIMPURIE

 

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU SPRIJINUL ELEVILOR INTEGRATI IN INVATAMANTUL DE MASA

 

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

 

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU  CICLUL GIMNAZIAL

 

TERAPII SPECIFICE ŞI DE COMPENSARE