SEMN – CUVÂNT – IMAGINE

Comunicare fără bariere

pentru elevii deficienți de auz

Proiectul ‘SEMN – CUVÂNT – IMAGINE (SWIm) – Comunicare fără bariere pentru elevii cu deficienţe de auz” este printre proiectele câștigatoare ale fondului de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet„, ediţia 2015. Câștigătorii au fost aleși de către Consiliul Director al Fundației Orange în urma unui proces de selecție realizat pe baza următoarelor criterii de evaluare: relevanța și coerența proiectului, durabilitatea (rezultate concrete și sustenabilitate), impactul estimat, numărul de beneficiari, caracterul inovator, componenta digitală, contribuția (financiară sau în natură) din partea candidaților precum și experiența anterioară de lucru a aplicantului.
Scopul proiectului este îmbunătăţirea comunicării verbale a copiilor deficienţi de auz. Pentru a beneficia de serviciile educative care asigură egalitatea de şanse, copiii deficienţi de auz trebuie să depăşească limitele impuse de deficienţă şi să fie atraşi de comunicarea verbală. Proiectul propune măsuri integrate, efective şi eficiente în vederea incluziunii sociale în special prin faptul că acesti copii îşi vor însuşi vocabularul şi vor putea face legăturile logice între semn şi sens, devenind vocabular activ.
O componentă importantă în cadrul şcolilor speciale pentru deficienţi de auz este dezvoltarea prin crearea şi dezvoltarea online a unei pagini web structurată pe arii curriculare care să cuprindă de fișe de evaluare și autoevaluare (limba română, limba engleză, matematică, biologie, fizică, geografie) după modelul testelor PISA cu interpretare și explicații în limbaj mimico – gestual. 200 de cuvinte sunt explicați în cuvinte, imagini grafice şi video şi limbajul semnelor. Nu este un dicționar LMG, în care cuvintelor le corespunde traducerea în limbajul semnelor, ci un dicționar în care cuvintele sunt explicate în limbaj mímico—gestual.

SEMN CUVANT IMAGINE

5 MINUTE DE EMOTIE

DE LA SEMN LA SENS

EVENIMENTE

Martie 2016

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din București, alături de Fundația Orange vă invită la workshop-ul:

”Tehnologii multimedia pentru o educație autentică, activă și creativă”, 24 – 26 martie 2016.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Semn – Cuvânt–Imagine – Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz”, proiect finanțat de Fundația Orange în cadrul liniei de finanțare ”Lumea prin culoare și sunet”, ediția 2015.

Rezumăm câteva coordonate principale:
când și unde: 24 – 26 martie 2016, la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”din București

profil participanți: cadre didactice preocupate de integrarea tehnologiilor multimedia în activitatea cu elevii deficienți de auz

scop si obiective: familiarizarea cu platforma online www.testeonlinelmg.ro, formarea de abilități practice digitale pentru contexte educaționale, stimularea dialogului și colaborărilor interdisciplinare, toate subsumate unei educații autentice, active și eficiente

metode si materiale: resurse în format fizic, online și multimedia, dezvoltate în cadrul proiectului „Semn – Cuvânt –Imagine – Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz”

 

Participarea la workshop este gratuită. Se asigură cazare și masă. Se decontează transportul (tren, autoturism în limita de 7,5 l / 100 km.).

Numărul participanților la acest workshop este limitat. Pot participa doar 30 de cadre didactice (câte 3 din partea fiecărei școli).

Vă rugăm, de asemenea, să transmiteți invitația noastră colegilor și colaboratorilor dvs. care se înscriu în profilul profesional și instituțional descris.

Vă așteptăm,

Echipa „Semn–Cuvânt-Imagine – Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz”

 

Pentru inregistrarea online, vă rugăm să completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până cel târziu miercuri, 16 martie 2016

Nume

Prenume

Institutia

Functia

Localitatea

Email

Telefon

Data sosirii

Mijloc de transport:

Cazare:

Participare cu lucrare / prezentare :

 

Octombrie 2015

Elevii din Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” sunt beneficiarii unui Cabinet multimedia dotat prin finanțarea Fundației Orange, in proiectul ”Semn– Cuvânt—Imagine”. Mobilier modern, tablă interactivă, 12 stații de lucru pentru elevi și 1 pentru profesor, tehnică IT performantă, sistem de înregistrare audio—video – toate contribuie la crearea unui spațiu atractiv în care învățarea capătă noi dimensiuni.

IMG_20151216_152324_1 IMG_20151216_152412_1 IMG_20151216_152604_1 IMG_20151216_152630

 

iunie 2015

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a organizat un eveniment de lansare a proiectului ”Semn – Cuvânt – Imagine – Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz„. Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinței internaționale „Rolul și importanța programelor europene în dezvoltarea școlilor din România. INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR ACTIVE LANGUAGE CLASS“.
La eveniment au participat: dna. Liana Maria Mitran, Inspector General pentru Invățământ Special – MECS, dna. Simona Penescu – Coordonator Comunicare – Fundația Orange, cadre didactice şi specialişti în domeniul educaţiei din învăţământul românesc şi cel din Uniunea Europeană, părinţi şi membri ai comunităţii locale.

Picture1 Picture2

 

 

 

 

 

 

 

Acest program oferă anual prin concurs fonduri organizațiilor non-profit ce pot propune proiecte de sănătate, educație sau cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz.

Bugetul total acordat în cadrul ediţiei de anul acesta este de peste 311.000 euro, proiectele câştigătoare primind finanțări de până la 50.000 euro fiecare.

Câștigătorii au fost aleși de către Consiliul Director al Fundației Orange în urma unui proces de selecție realizat pe baza următoarelor criterii de evaluare: relevanța și coerența proiectului, durabilitatea (rezultate concrete și sustenabilitate), impactul estimat, numărul de beneficiari, caracterul inovator, componenta digitală, contribuția (financiară sau în natură) din partea candidaților precum și experiența anterioară de lucru a aplicantului.

Semn – Cuvânt – Imagine – Comunicare fara bariere pentru elevii deficienti de auz” este printre proiectele câștigatoare ale fondului de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet„, ediţia 2015 !

Mulțumim, Fundația Orange – Romania, pentru încrederea acordată!

Save

Save

Save

Save