GIFTED (for) YOU

erasmus

 

GIFTED 4 YOU

CONFERINȚA GIFTED FOR ALL

pentru înregistrare AICI

 

Coordonator:

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” – București, România

Parteneri:

Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă “Kleine Schule”, membră World Council for Gifted and Talented Children- ROMÂNIA
—Trencadis Corp SRL, firmă IT – ROMÂNIA
Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – POLONIA
—Special High-school For Deaf-mute Children – BULGARIA
University Of Plovdiv – BULGARIA
Centar za poticanje darovitosti djeteta, membră European Council of High Ability (ECHA)– CROAȚIA

 OBIECTIVE

  • O1 Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi
  • O2: Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”
  • O3: Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă.
  • O4: Construcţia şi implementarea unui centru pilot de testare online prin intermediul unei platforme, pentru a creşte gradul de utilizare al tehnologiilor ȋn problematica cerinţelor educative speciale şi pentru valorificarea potenţialului ȋnalt al copiilor ce vor fi testaţi prin intermediul acestui instrument.

Proiect finanțat prin programul Erasmus+
Pentru informaţii detaliate despre Programul Erasmus, vă invităm să vizitaţi www.erasmusplus.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

– Proces verbal selecție voluntari