UN SENS PENTRU VIAȚĂ

GALERIA FOTO

Fundația Sense Internațional (România), Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz “Sf. Maria” , Primăria Sectorului 6 București şi Inspectoratul Școlar al Municipiului București suntem parteneri în proiectul „Un sens pentru viaţă”, proiect finanțat de Fundația Orange România.

OBIECTIVUL  GENERAL al proiectului este integrarea socio-profesională a tinerilor şi adolescenţilor cu deficiențe senzoriale multiple (DSM) din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sf. Maria” .

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt şase tineri cu DSM din clasa a IX-aa şcolii noastre, iar beneficiarii indirecți ai proiectului sunt cadrele didactice de la clasă și familiile tinerilor, precum și ceilalți elevi ai școlii, care vor beneficia de dotările atelierului protejat.

 Obiectivele specifice ale  parteneriatului sunt:

          Înființarea și asigurarea funcționării unei mini-tipografii, sub forma unui atelier protejat care va funcționa în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sf. Maria”

          Derularea de activități comune școlare și extrașcolare privind integrarea socio-profesională a tinerilor şi adolescenţilor cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple

          Perfecționarea și specializarea continuă a cadrelor didactice care lucrează în cadrul proiectului

 

Dintre activităţile derulate în cadrul proiectului, amintim:

1. Organizarea unui curs de instruire în domeniul comunicării cu persoanele cu surdocecitate/DSM, pentru cadrele didactice implicate în proiect

–          În luna noiembrie 2012, Fundația Sense Internațional (România) a organizat un curs de instruire în domeniul comunicării cu persoanele cu surdocecitate/DSM. Acest curs a fost organizat cu sprijinul Universității București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

–          Cursul a îmbinat informații teoretice cu aspecte practice din munca cu persoanele cu surdocecitate/DSM, cu un accent deosebit pe domeniile comunicării, orientării și mobilității.

2.Dotarea atelierului protejat cu echipament specific unei mini-tipografii și lansarea acestuia

Sense Internațional (România) a dotat atelierul protejat din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz Sf. Maria cu echipament specific unei mini-tipografii (copiator multifuncțional, mașină de biguit/perforat, mașină de legat cu spirală, capsator, ghilotină, computer și soft adecvat)

3. Săptămâna Hellen Keller– Activitățile din cadrul Săptămânii Helen Keller s-au desfășurat pe parcursul a două zile – luni, 17 iunie 2013 la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” și marți, 18 iunie 2013, la Grădina Botanică. în cadrul activității de TERAPIE OCUPAȚIONALĂ,  copiii au participat activ la pregătirea unui poster / afiș tematic cu tehnici diferite iar în cadrul activității de STIMULARE COGNITIVĂ:a fost prezentat un material  ppt  – Helen Keller.  Dintre activitățile de SOCIALIZARE menționăm: în prima zi, elevii de la grupele DSM au prezentat colegilor, părinților și invitaților din învățământul public un scurt program artistic. În a doua zi,  împreună cu părinţii şi profesorii, elevii  implicați în proiect au vizitat  Grădina Botanică din București. La sfărșitul activității elevii, părinții și profesorii au luat o gustare împreună în incinta școlii.

 

 

 „De ce o mini-tipografie?”

Pentru că este

  • un domeniu nou pentru persoanele cu deficienţe
  • o continuare firească şi o aplicare a cunoştinţelor dobândite anterior de elevi
  • o urmare a  exemplelor de bune practici din instituţii de învăţământ din alte state
  • un punct de pornire pentru o viitoare carieră într-o unitate protejată sau în  alte unităţi, în concordanţă cu restantul funcţional
  • din dorinţa de a dovedi că se poate

 

Noi, acum avem şansa

  • de a demola nişte prejudecăţi
  • de a împiedica o afecţiune să  se transforme  într-o  dizabilitate
  • de a oferi un sens pentru viaţă