Ziua porților deschise

Cadrele didactice și conducerea Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” vă invită, vineri, 2 martie 2018, între orele 8:00-18:00, la ZIUA PORȚILOR DESCHISE.

Vă așteptăm cu drag!

OMEN nr. 3242 din 23.02.2018 metodologie si calendar inscriere cls. pregatitoare 2018-2019

 

CALENDAR

 Înscriere clasa pregătitoare 2018

Pregătirea înscrierii în învățământul primar special

 

26 februarie 2018

Afișarea planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de Învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.

26 februarie 2018

Afișarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.

Afișarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL NU SUNT CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE A ELEVILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

 27 februarie – 10 martie 2018

Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitatespecifica clasei pregatitoare, a unei „Zile a portilor deschise”, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.

În Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, ZIUA PORȚILOR DESCHISE  este 2 martie 2018 ( între orele 8:00-18:00)

27 februarie – 10 martie 2018

Organizarea, in unitatile de invatamant prescolar, a intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2018 – 2019, in invatamantul primar.

Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere clasa pregatitoare 2018

 26 februarie 2018

Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.

5 martie – 23 martie 2018

Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicită inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).

Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.

Prima etapa de inscriere clasa pregatitoare 2018

27 martie 2018

Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala la care  parintii au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

28 – 29 martie 2018

Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor. Validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.

Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

30 martie 2018

Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

 A doua etapa de inscriere clasa pregatitoare 2018

11 aprilie 2018

Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul scolar.

Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

12 aprilie – 18 aprilie 2018

Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

18 aprilie – 20 aprilie 2018

Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar.

Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.

23 aprilie 2018

Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

24 aprilie – 4 mai 2018

Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

 Înscriere în clasa pregatitoare 2018 – 2019 – ACTE NECESARE

 Pentru înscrierea copiilor la școală este necesară cererea-tip care se completează online sau la secretariatul școlii la care parintele doreste sa-si inscrie copilul.

După validarea cererii părinții vor mai depune la secretariatul școlii:

 • Copie xerox certificatul de naștere al elevului *
 • Copie xerox certificat naștere frați*
 • Certificatul de orientare școlară
 • Certificat handicap elev
 • Ancheta socială
 • Audiogramă
 • Certificat medical tip A5 cu diagnosticul elevului de la medicul ORL
 • Adeverințe de venit ale părinților
 • Copie xerox B.I. sau C.I. părinți*
 • Copie xerox certificatul de  căsătorie părinți sau hotărâre judecătorească de divorț (după caz)*
 • Copie xerox certificatul de deces părinți – dacă este cazul

*se vor aduce și actele în original la secretariatul școlii pentru autentificare.

→ Pentru regim intern aveți nevoie și de avizul favorabil al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (cerere la DGASPC din județul/sectorul  dumneavoastră după care se solicită avizul DGASPC sector 6 București).

 *Aceleași acte în dublu exemplar (două dosare diferite) vor fi aduse atât la secretariatul Școlii Profesionale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” cât și la asistentul social din internat (Centrul pentru Copii cu Dizabilități “Domnița Bălașa”).