Home

Ne găsiți și pe Facebook

  Elevi, profesori şi părinţi, noi suntem Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” .

Înfiinţată în anul 1919 prin Ordin Regal al Reginei Maria, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” a functionat cu 21 de eleve începând din anul 1921. A fost prima şcoala din Bucureşti şi a doua din ţară, după cea de la Focşani. Initial activitatea s-a desfăşurat într-un local din Calea Moşilor, apoi în spaţiul actualei Şcoli Speciale nr. 10 din str. G-ral Berthelot.

Din anul 1976  Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” este situată în municipiul Bucureşti, în sectorul 6, în zona Drumul Taberei – Ghencea.

Aici este şcoala noastră.

HARTA

“Școală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev”
Viziunea școlii noastre porneşte de la dorinţa de a deveni o şcoală etalon pentru învăţământul special în care să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate privi cu încredere spre viitor.

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor valoare.
Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunităţii.
Dorim să asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.
Dorim pentru elevii noştri:

  • o educaţie conform standardelor europene;
  • adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare;
  • capacitatea de a comunica în situaţii diverse;
  • performanţe în activitățile pe care le desfășoară

Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi să contribuim la crearea unei “personalităţi” a Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”.

                2015-2016 – Un nou nivel de învăţământ:

PROFESIONAL SPECIAL – 4 ani

Domeniul: TEHNICI POLIGRAFICE

Calificarea profesională: TIPĂRITOR OFFSET

  • Pregătire teoretică în săli de clasă și laboratoare dotate modern
  • Pregătire practică în atelierul școlii PRINT XXI și la agenți economici: TIPOGRAFIA BEST PRINT SERVICESCadre didactice specializate: maistru Tehnici Poligrafice, inginer IT

Protocol de colaborare cu Colegiul Tehnic Media

Protocol de colaborare cu agenți economici


 

 sigla_scoala.JPG